"Nikdy není pozdě na zdravý úsměv"

Z našich dlouholetých zkušeností ve stomatologii vyplývá, že mnoho pacientů nezačne, či přeruší léčebný plán z nedostatku finančních prostředků, které musí v dané situaci zaplatit jednorázově v hotovosti. S časovým odstupem, se stav chrupu pacienta bez péče horší. Následné ošetření se prodlouží a prodraží.

Kvalitní péče...

I přes maximální snahu zdravotních pojišťoven, nelze v dnešní době finančně pokrýt všechny výdaje spojené se stomatologickým ošetřením a provozem ordinací. Proto jsou přímé doplatky nezbytné pro zachování kvalitní péče zubního lékaře.

Náhlé výdaje?

Představujeme Vám produkt, se kterým ušetříte náhlé výdaje za neodkladnou zdravotní péči. Mějte stále zdravý úsměv -„zuby na splátky“ řešení v podobě financování, které Vám umožní smysluplně investovat do Vašeho zdraví.

Bez limitů...

Finanční produkt „zuby na splátky“ umožňuje aby každému pacientovi, byla poskytnuta ta nejlepší péče a nebyl limitován svými finančními prostředky.

"Dostupnost péče pro každého"

  • Financování ošetření již od 2200 Kč
  • Měsíční odklad splácení
  • Rozložení splátek 6 až 48 měsíců
  • Konzultace u Vašeho nebo spolupracujícího stomatologa
  • Transparentní jednání

Cenovou kalkulaci vytvoříte se svým lékařem.
Vše kdykoliv dokončíte na našem webu - sekce klienti.

"Určeno pro všechny věkové kategorie"
  • ortodoncie ( fixní, neviditelná rovnátka, snímací aparáty )
  • stomatochirurgie ( implantáty, hemiextrakce, resekce kořenových hrotů, komplikované extrakce )
  • záchovná stomatologie ( výplně , endodoncie, bělení , dentální hygiena, atd... )
  • stomatologická protetika ( korunky ,můstky, snímací náhrady, atd... )
www.kb.cz www.essox.cz www.zdravijezivot.cz
Projekt podporují: